• Astrologer

  Kerstin Bylund-Paulsson - Astrolog - Stockholm

 • Horoskop 22/5 -21/6 av Ylva Trollstierna

  tvillingen.jpgSolen i Tvillingen (22 Juni Kräftan)
  Merkurius i Tvillingen. Venus i Kräftan. Mars i Vattumannen. Jupiter i Skorpionen. Saturnus i Stenbocken. Uranus i Oxen. Neptunus i Fiskarna.

  Fullmåne 29/5 16:21 i Skytten. Nymåne 13/6 21:44 i Tvillingen.

  Månen i Jungfrun. 24/5 Vågen. 27/5 Skorpionen. 29/5 Skytten. 31/5 Stenbocken. 3/6 Vattumannen. 5/6 Fiskarna.8/6 Väduren. 10/6 Oxen. 12/6 Tvillingen. 14/6 Kräftan. 16/6 Lejonet. 18/6 Jungfrun. 21/6 Vågen.

  Klicka på bilden nedan för att läsa horoskopet för varje stjärntecken.

   


  vaduren.jpgVäduren lejonet.jpgLejonet skytten.jpgSkytten
  oxen.jpgOxen jungfrun.jpgJungfrun stenbocken.jpgStenbocken
  tvillingen.jpgTvillingen vagen.jpgVågen vattumannen.jpgVattumannen
  kraftan.jpgKräftan skorpionen.jpgSkorpionen fisken.jpgFiskarna

 • Astrologi är

  Ordet Astrologi betyder helt enkelt översatt "läran om stjärnbilden" och kommer ursprungligen från grekiskan. Astrologin är dock betydligt äldre än så. Fornlämningar har visat att månen studerades redan för 20 000 år sedan, men inte förrän ungefär 2400 år före Kristus började människan göra tolkningar om huruvida stjärnornas placeringar kunde påverka människan. Under 2000-talet före Kristus utvecklade Babylonierna astrologin genom att följa stjärnornas vandringar. Man ansåg att jorden var världens mittpunkt och man trodde därmed att allt som skedde på himlavalvet var gudarnas budskap till människan och jordelivet. Kometer, solförmörkelser och andra himlafenomen fick därför stor uppmärksamhet. Babylonierna utvecklade sina studier med att också omfatta många av planeterna som finns i vårt solsystem, och skapade samtidigt Zodiaken.

  Zodiaken formades som en tänkt cirkel, på 360 grader runt jorden och delades in i 12 stycken bitar på vardera 30 grader. Med hjälp av denna kunde Babylonierna beskriva planeter, månar och stjärnors väg. Alla zodiaken 12 delar fick namn efter olika stjärnbilder på himlen, vilka vi idag kallar stjärntecken. Det finns ytterligare en indelning av cirkeln runt jorden. Den består av 12 hus. Detta innebär att en planet har dels en position i ett av zodiakens tecken och dels i ett av husen. Genom att även mäta planeter, månar och solars förhållande till varandra skapas det vi i dag kallar ett horoskop.

  Horoskop betyder "bild av timmen" och beskriver vårt solsystem under det ögonblick då födelsen sker. Genom att veta födelsedatum, klockslag och födelseplats kan man därmed dokumentera planeterna, solen och månen på zodiakcirkeln. Det är den lätta delen av horoskopet. Det är sedan Astrologens arbete att tolka det. En duktigt Astrolog kan beskriva den dragningskraft och den energi som påverkar flödet i ett liv. Alla planeterna visar på olika egenskaper och påverkar oss på olika sätt. De vanligaste planeter som används inom Astro login är följande:

  Solen= Personligt mål
  Månen= Känsloliv/upplevelser
  Merkurius= Uttryckande kommunikation
  Venus= Känsloliv/familj
  Mars= Kraft/potential/temperament
  Jupiter= Förmågor/yrkesinriktning
  Saturnus= Ego/längtan/uttryckande
  Uranus= Sociala liv, kontakter, utveckling och speglingar
  Neptunus= Spirituell sida och andligt intresse
  Pluto= Gruppkarma (till exempel 40-talister)

  Tillsammans kan de skapa mönster som kan vara både destruktiva och kraftfulla. Ett stjärntecken är därmed de energier som man kan lära sig att uttrycka och handskas med. Genom att ställa horoskopet kan man därmed lära känna sig själv och använda sina möjligheter på ett bättre sätt. Ditt stjärntecken är lika med ditt soltecken, alltså det stjärntecken som solen stod i när du föddes. Sedan har du var månen befann sig, och resterande av ovanstående planeter. En annan viktig betydelse har din ascendent, den plats där solen befann sig på morgonen, det visar på ditt yttre jag och är en av orsakerna till att du ibland inte känner igen dig i en generell beskrivning av ditt tecken.

  Astrologi är din karta, över hur alla stjärnorna stod runt omkring dig när du föddes. De visar en bild av dina egenskaper men bestämmer inte över hur du är- det gör du själv. Men du kan finna matnyttig information i ett horoskop för din personlighet och din utveckling samt möjligheter. Kan det vara viktigt att du tar reda på information om dig själv, använda dessa krafter och ta tillvara på dina egenskaper? Gå aldrig bara efter ditt soltecken, ta reda på hela ditt horoskop, se en komplett bild av dig och fascineras över hur mycket som stämmer överens med dig och ditt sätt att hantera livet.  De 12 stjärntecknen är -

  Väduren 21 mars -20 april
  Oxen 21 april- 21 maj 
  Tvillingarna 22 maj - 21 juni 
  Kräftan 22 juni - 22 juli 
  Lejonet 23 Juli - 23 Augusti
  Jungfrun 24 augusti - 22 september
  Vågen 23 september - 23 oktober
  Skorpionen 24 oktober - 22 november
  Skytten 23 november- 21 december
  Stenbocken 22 december- 20 januari 
  Vattumannen 21 januari - 18 februari
  Fiskarna 19 februari- 20 mars

   

 • Kvartalshoroskop av Kerstin Bylund-Paulsson

  2:a kvartalet 2018 - April- Maj- Juni.


    Väduren

  Du vill visa dig stark på karriärfronten hela april och in i maj. Detta gäller alla Vädurar. Du är driven och visar på uthållighet. Till sist ror du dina planer iland även om slutet inte blev riktigt som du tänkt i början. Under samma period står Merkurius – gudarnas budbärare – i ditt tecken. Du har många idéer och kontakter att knyta. Efter 15/4 kan du räkna med att du får klara och definitiva besked i olika frågor.

  Kamratskap är ett nyckel ord med början i mitten av maj. Temat sträcker sig mycket långt in på året. Tänk på vilket bidrag du kan göra i olika sammanhang. Använd dina krafter maximalt. Du skapar i grupp!

  Det materiella är i fokus under nästan hela april: ekonomin men även naturen och din kosthållning. Kärleken och dina kreativa/lekfulla sidor kommer till sin rätt de sista veckorna i juli. Äntligen kärlek och värme!


    Oxen

  Perioden inleds med Venus i just ditt tecken. Helst vill du ta det lugnt och njuta av livet och det gör du också. Inget stör friden i de relationer du nu har. För er födda 4/5-13/5 kan det innebära speciellt djupa och givande kontakter, eventuellt med människor från mer exotiska miljöer.

  Oxar som reser under året gör det inte enbart för nöjes skull. Ni känner att ni har ett alldeles speciellt uppdrag. Studier är också viktiga under lång tid framöver. Ni gör er redo för att skörda frukterna av era kunskaper några år framöver. Temat är en vidgad livssyn.

  Du behöver dock inte vänta några år för att nå alla framgångarna! Redan i maj och under hela juni vill du visa vad du vad du går för. Du kämpar för att ses som störst, bäst och starkast. Du fortsätter i den andan men får ge dig till tåls. I slutet av juni behöver du stanna upp och låta dina planer mogna.

  De sista två veckorna i maj lämpar sig utmärkt för kurser, resor, ja allt som är stimulerande och ger dig tillgång till allsköns information.


    Tvillingarna

  Vänner och grupper där ni delar ett gemensamt intresse eller ideal är i fokus under hela april och de första två veckorna i maj. Har det funnits oklarheter i några frågor reds de ut de sista två veckorna i april. Sedan är det bara att köra på. Perioden är också utmärkt för att  smida planer inför framtiden.

  När Venus går in i Tvillingarnas tecken i slutet av april känner du mest för att luta dig tillbaka och ta emot den kärlek som erbjuds. Venus är kvar i Tvillingarna till 19/5.

  Under april och halva maj skapar Mars ett behov av att verkligen förstå relationers djupare innebörd; vilka energier som passerar oss människor emellan och hur vi påverkar varandra. Denna tid är mycket intensiv och berikande om än inte speciellt lättsam.

  De sista två veckorna i maj och under hela juni är det skarpt läge vad gäller dina åsikter och ditt behov att få vädra dem. Du är väldigt alert men också kunskapstörstig. Det är många spännande idéer i omlopp och du vill ta del av det hela. Mot slutet av juni är det ändå bäst a ta en liten paus.


    Kräftan

  Denna period är inte lämpad för ensamhet. Du är jämt och ständigt i andras sällskap. På det stora hela ser det ut som om du får stor utdelning av det hela men en och annan fnurra kan dyka upp på tråden. Du behöver visa dig stark och det lyckas du oftast med utan att skapa konflikter. Akta dig bara för att inte försöka ”vinna” i alla sammanhang. Är du född 12/7-15/7 bör du vara speciellt uppmärksam på hur du interagerar med andra.

  I slutet av maj och under hela juni vill du ordna upp olika resursfrågor. Du kan behöva samarbeta mer med en partner i ekonomiska frågor och komma fram till lösningar för en mer hållbar ekonomisk framtid. Gamla skulder kan göra sig påminda mot slutet av juni.

  Kräftor har fortfarande stor glädje av kontakter med barn och ungdomar. Du är lekfull, kreativ och kärleksfull. Kärleken, rent allmänt kan blomma i slutet av maj och under de första två veckorna i juni.


   Lejonet

  April och halva maj månar du om din hälsa. Börjar du med en ny diet eller börjar du träna? Du lägger ner tid och möda på ditt välmående och hur det påverkar din vardag. Arbete och hälsa är alltså huvudteman under den nämnda tiden. Antagligen känner du att det ställs för höga krav på dig just nu. Det kan du ändra på, på sikt. Samma tema återkommer sensommar och höst. Då vet du hur du vill ha det.

  Hemmet och hur du vill ha det där är speciellt viktiga för Lejon födda 6/8-12/8. Är det mycket som ska städas ut? Se det som en chans att börja om på nytt.
  Partners kräver sin tribut senare delen av maj och hela juni. Din förmåga att bemöta andra vänligt kommer att behövas. Å andra sidan hittar du nya och stimulerande partners. Du är inte ensam! Troligtvis kommer dina kontakter att se lite annorlunda nu och framöver. Du söker dig till lugna, jordnära individer.

  14/6 går Venus in i ditt tecken. Du har mycket sällskap och variation i sällskapslivet. Du roar dig kungligt. Framåt slutet av juni kan det vara läge att återvända till en gammal relation. Kanske det finns mycket kvar av er relation som du vill utforska.


    Jungfrun

  Har du barn märker du att du behöver göra stora insatser för dem. Det du gör uppskattas och du får beröm. Dessutom känner du att du gör skillnad för dem samtidigt som du själv växer som person. Har du en hobby är det dags att låta det du gör manifesteras än mer. Detta gäller speciellt för Oxar födda 30/8-1/9. Visa världen vad du kan.

  Leken och kärleken är höga prioriteringar april och de första veckorna i maj. Allt flyter på och du känner stor tillfredsställelse med dig själv och det du åstadkommer på båda fronter.

  Du gör allt du förmår på arbetet och anstränger dig för att hålla dig i form för att orka med sista halvan av perioden. Det blåser förändringarnas vindar och det är lite svårt att hänga med men Jungfrur är plikttrogna och du gör ditt bästa. Framåt slutet av juni tryter dock energierna och du ser fram emot mer lugn.

  Stilla din nyfikenhet genom fler kurser och resor. Du vill på dessa vägar hitta en djupare förståelse för livets magi.

 • Kvartalshoroskop av Kerstin Bylund Paulsson

  1:a kvartalet 2018 - Januari - Februari - Mars


   Vågen

  Under april och maj råder det många diskussioner, förhandlingar och allsköns utbyte av idéer och åsikter. Det är många som ska kontaktas och många som kontaktar dig. Mot slutet av april når du äntligen fram till lösningar som är hållbara. 
  En del av det som upptar dina tankar är förändringar som ligger på lut både när det gäller dig själv och en partner. Ekonomiska frågor är också aktuella. Det ser ganska ljust ut så det kanske inte finns stor anledning till oro.

  Hemmet är också under intensiv fokus april och halva maj. Det är hög aktivitet och det som görs kräver tid och arbete men resultatet blir gott. Alla är nöjda. Fyller du år mellan 29/9-2/10 känner du dig pressad. Du övervinner hinder och kan känna dig stolt.

  I slutet av maj och under juni handlar mycket om kärlekslivet, barn och din fritid. Även där händer det mycket och du hinner inte få tråkigt en minut. Först vid slutet av perioden blir livet aningen mindre aktivt. Det blir en välkomnad paus. 
  Sista veckan i april och fram till 19/5 ska du ut och röra på dig. Du vill se och uppleva något nytt.


    Skorpionen

  Just nu är det många Skorpioner som njuter av en nyvunnen frihet, speciellt er födda 5/11-15/11. Livet är härligt. Nästan hela året är en tid av vidgade vyer för alla Skorpioner.

  Under april rör sig tankarna kring ekonomiska frågor. Du vill planera framåt och få mesta möjliga utdelning av alla investeringar. Här bör du också tänka på att alla investeringar inte är materiella.

  Det kan kännas lite rörigt på arbetet under april och i början av maj. Det är många förändringar i omlopp och det är inte lätt att se åt vilket håll vinden blåser. Det klarnar mot slutet av april. Under samma period tänker du mer och mer på vad du vill göra för att komma i form. Du hittar något roligt som passar dig!

  April och maj fortsätter att vara en tid av nästan ständig rörelse. Du sitter inte ofta stilla. Dessutom gör du sådant som kräver fokus och uthållighet. Du går alltså inte bara på sköna promenader! Om det är så att denna omnämnda rörelse handlar om mental aktivitet kanske du använder perioden för att skriva eller skaffa dig nya kunskaper. Prestera vill du i vilket fall.

  Hemma börjar det hända en hel del mot slutet av maj och under juni. Är det dags med en renovering? Något nytt uppenbarar sig hemma. Allt rullar inte på som vanligt. Projekt du inleder hemma bär frukt senare på hösten.


   Skytten Skytten

  Naturen lockar ovanligt mycket under april och maj. Det jordnära är hög prioritet vare sig det är vår miljö, den mat vi äter, kroppens välbefinnande eller ekonomin. 
  Att vara för sig själv känns inte viktigt bara nu men under större delen av året. Det inre livet och behovet av att dra sig tillbaka gör sig tillkänna. Det är på det inre planet vi har de starkaste upplevelserna.

  April och maj sätter också fokus på kreativitet och fritid. Du tänker och planerar intensivt på vad du vill åstadkomma när det gäller din speciella talang men också på hur du vill tillbringa din lediga tid. Du vill ut på äventyr och letar efter lämpliga mål att söka sig till. Senare delen av april vet du precis vad du vill göra!

  I slutet av april vill du umgås mer än vanligt med folk. Inflytandet spiller över i maj fram till 19/5. Du är nyfiken på alla nya kontakter och de på dig. Det blir stimulerande möten. Är du född 17/12-21/12 händer det speciellt mycket som faller dig i smaken.

  Sista veckan i maj inleder en lång period av kraftigt tilltagande kommunikation av alla de slag. Du vill verkligen nå ut till andra med dina tankar och få höra andras. Skriv, läs, res – långt eller kort – men du ser till att släcka din kunskapstörst.


   Stenbocken Stenbocken

  Mäktiga inflytanden fortsätter att göra sig gällande för Stenbockar. Är du född 22/12-29/12 växer du som människa hela 2018. Födda 11/1-13/1 genomgår du igenom en transformativ fas i ditt liv. Du blir som född på nytt! Dessutom befinner sig Mars i ditt tecken under april och första halvan av april. Det ger dig ökad kraft, mod och uthållighet att driva igenom dina planer.

  Framtidsplaner är högaktuella. Under hela perioden och längre därtill, funderar du på hur du vill att framtiden ska se ut. Det kommer du underfund med senare under sommaren. Under tiden tänker du också på hur dina planer kommer att påverka ekonomin. Du vill inte känna dig alltför låst av materiella krav och söker en lösning där du kan göra något nytt men ändå känna dig ekonomiskt trygg.

  Många Stenbockar har känt en inre rastlöshet, inte minst ni födda vid tecknets slut, 17-19/1. Friska vindar behövs och ni ser till att ni får den frihet ni behöver. 
  Inom vänskapskretsen sker också förändringar. Du vill nu umgås med människor som berikar på ett djupt plan. Kanhända du har vänner som behöver din hjälp och stöd. Solidaritet med vänner eller andra känns viktigt.


    Vattumannen

  Kvartalet inleds med en känsla av att du vill avsluta vissa saker innan du är redo att påbörja något nytt. Du behöver rensa i ditt inre och det gör du under hela året men speciellt starkt är behovet under detta kvartal. Du kan hålla dig för dig själv tidvis. Det finns sådant som känns ofullbordat eller sådant som du ångrar. Den tid du tillbringar ensam hjälper dig att bearbeta tidigare upplevelser eller händelser så att du är redo att ta itu med nya situationer som dyker upp.

  Planeten Mars gör ett långt ”besök” i Vattumannens tecken i år. Detta inleds 17/5 och för Vattumän födda 20/1-29/1 känns d2et speciellt starkt. Du är redo att möta livet igen. Du är i full gå-”ng. Du känner dig energisk och full av initiativ. Det är inte en tid av att slå sig till ro. Snarare tvärtom. Mot slutet av juni bör du dock inse att du har gjort framsteg i dina planer och nu är det läge att koppla av ett tag för att fundera på vad nästa steg bör bli.

  Perioden kan tyda på att du vill se förändringar äga rum inom karriären eller att du vill få mer uppmärksamhet för något annat du presterat. Karriär är ju inte allt! Dörrar till nya möjligheter öppnas för Vattumän, inte enbart nu, men även senare under året. Just nu är det främst er födda 2/2-12/2 som är i blickfången. 
  Kärlekslivet ser trevligt ut sista veckan i maj och fram till 19/5. Njut!


    Fiskarna

  Vänner och grupper som du är verksam i tar upp en hel del av din tid under perioden. Du är väldigt aktiv i olika sammanhang och gör ett fint arbete som du vinner respekt för. Dina sociala sidor kommer till sin rätt både i stora och små sammanhang.

  Dina krafter kan dock avta en aning i mitten av maj. Då kan det vara aktuellt med lite mer vila. Du vill inte stå i centrum lika mycket som du har gjort på senare tid. Att agera bakom kulisserna blir då dagens melodi.

  Fiskar födda 5/3-6/3 är inne i en extra känslig period. Ett gott råd är att dra största möjliga nytta av inflytandet genom att finnas till för andra, börja meditera och ta fram dina mest inspirerande och kreativa sidor.

  Det världsliga gör sig påmint under april och de första två veckorna i maj. Har du varit alltför spendersam? Då är det dags att göra upp en budget. Utgifter som du nästan glömt bort kommer i dagen och du behöver se till att bli skuldfri. Har du inga skulder är detta ändå en tid då du tänker extra mycket på din materiella trygghet.

  I slutet av maj och under halva juni är Venus i ditt tecken. Då vill du visa fram dina bästa sidor. Du känner dig älskad och uppskattad, speciellt under juni.