• Astrologer

  Kerstin Bylund-Paulsson - Astrolog - Stockholm

 • Horoskop 22/12 -20/1 av Ylva Trollstierna

  stenbocken.jpgSolen i Stenbocken (21/1 Vattumannen)

  Merkurius i Skytten. Venus i Stenbocken. Mars i Skorpionen. Jupiter i Skorpionen. Saturnus i Stenbocken. Uranus i Väduren. Neptunus i Fiskarna. 

  Fullmåne 2/1 2:25 Kräftan. Nymåne 17/1 02:18 Stenbocken.
  Månen i Vattumannen. 24/12 Fiskarna. 26/12 Väduren. 28/12 Oxen. 30/12 Tvillingen. 1/1 Kräftan. 3/12 Lejonet. 5/1 Jungfrun. 8/1 Vågen. 10/1 Skorpionen. 12/1 Skytten. 15/1 Stenbocken. 17/1 Vattumannen. 20/ Fiskarna.

   Klicka på bilden nedan för att läsa horoskopet för varje stjärntecken.


  vaduren.jpgVäduren lejonet.jpgLejonet skytten.jpgSkytten
  oxen.jpgOxen jungfrun.jpgJungfrun stenbocken.jpgStenbocken
  tvillingen.jpgTvillingen vagen.jpgVågen vattumannen.jpgVattumannen
  kraftan.jpgKräftan skorpionen.jpgSkorpionen fisken.jpgFiskarna

 • Astrologi är

  Ordet Astrologi betyder helt enkelt översatt "läran om stjärnbilden" och kommer ursprungligen från grekiskan. Astrologin är dock betydligt äldre än så. Fornlämningar har visat att månen studerades redan för 20 000 år sedan, men inte förrän ungefär 2400 år före Kristus började människan göra tolkningar om huruvida stjärnornas placeringar kunde påverka människan. Under 2000-talet före Kristus utvecklade Babylonierna astrologin genom att följa stjärnornas vandringar. Man ansåg att jorden var världens mittpunkt och man trodde därmed att allt som skedde på himlavalvet var gudarnas budskap till människan och jordelivet. Kometer, solförmörkelser och andra himlafenomen fick därför stor uppmärksamhet. Babylonierna utvecklade sina studier med att också omfatta många av planeterna som finns i vårt solsystem, och skapade samtidigt Zodiaken.

  Zodiaken formades som en tänkt cirkel, på 360 grader runt jorden och delades in i 12 stycken bitar på vardera 30 grader. Med hjälp av denna kunde Babylonierna beskriva planeter, månar och stjärnors väg. Alla zodiaken 12 delar fick namn efter olika stjärnbilder på himlen, vilka vi idag kallar stjärntecken. Det finns ytterligare en indelning av cirkeln runt jorden. Den består av 12 hus. Detta innebär att en planet har dels en position i ett av zodiakens tecken och dels i ett av husen. Genom att även mäta planeter, månar och solars förhållande till varandra skapas det vi i dag kallar ett horoskop.

  Horoskop betyder "bild av timmen" och beskriver vårt solsystem under det ögonblick då födelsen sker. Genom att veta födelsedatum, klockslag och födelseplats kan man därmed dokumentera planeterna, solen och månen på zodiakcirkeln. Det är den lätta delen av horoskopet. Det är sedan Astrologens arbete att tolka det. En duktigt Astrolog kan beskriva den dragningskraft och den energi som påverkar flödet i ett liv. Alla planeterna visar på olika egenskaper och påverkar oss på olika sätt. De vanligaste planeter som används inom Astro login är följande:

  Solen= Personligt mål
  Månen= Känsloliv/upplevelser
  Merkurius= Uttryckande kommunikation
  Venus= Känsloliv/familj
  Mars= Kraft/potential/temperament
  Jupiter= Förmågor/yrkesinriktning
  Saturnus= Ego/längtan/uttryckande
  Uranus= Sociala liv, kontakter, utveckling och speglingar
  Neptunus= Spirituell sida och andligt intresse
  Pluto= Gruppkarma (till exempel 40-talister)

  Tillsammans kan de skapa mönster som kan vara både destruktiva och kraftfulla. Ett stjärntecken är därmed de energier som man kan lära sig att uttrycka och handskas med. Genom att ställa horoskopet kan man därmed lära känna sig själv och använda sina möjligheter på ett bättre sätt. Ditt stjärntecken är lika med ditt soltecken, alltså det stjärntecken som solen stod i när du föddes. Sedan har du var månen befann sig, och resterande av ovanstående planeter. En annan viktig betydelse har din ascendent, den plats där solen befann sig på morgonen, det visar på ditt yttre jag och är en av orsakerna till att du ibland inte känner igen dig i en generell beskrivning av ditt tecken.

  Astrologi är din karta, över hur alla stjärnorna stod runt omkring dig när du föddes. De visar en bild av dina egenskaper men bestämmer inte över hur du är- det gör du själv. Men du kan finna matnyttig information i ett horoskop för din personlighet och din utveckling samt möjligheter. Kan det vara viktigt att du tar reda på information om dig själv, använda dessa krafter och ta tillvara på dina egenskaper? Gå aldrig bara efter ditt soltecken, ta reda på hela ditt horoskop, se en komplett bild av dig och fascineras över hur mycket som stämmer överens med dig och ditt sätt att hantera livet.  De 12 stjärntecknen är -

  Väduren 21 mars -20 april
  Oxen 21 april- 21 maj 
  Tvillingarna 22 maj - 21 juni 
  Kräftan 22 juni - 22 juli 
  Lejonet 23 Juli - 23 Augusti
  Jungfrun 24 augusti - 22 september
  Vågen 23 september - 23 oktober
  Skorpionen 24 oktober - 22 november
  Skytten 23 november- 21 december
  Stenbocken 22 december- 20 januari 
  Vattumannen 21 januari - 18 februari
  Fiskarna 19 februari- 20 mars

   

 • Kvartalshoroskop av Kerstin Bylund-Paulsson

  1:a kvartalet 2018 - Januari - Februari - Mars.


    Väduren

  Under större delen av januari är Mars, styraren för Vädurens tecken placerad i Skorpionens tecken. Mars trivs där, är passionerad och intensiv! Inte bara sex och kärlek lockar (förhoppningsvis i nära förbindelse med varandra) utan också pengar. Du tittar extra noga på vilka inkomster du har och ser till att skulder regleras. Du blir mer lekfull och frihetstörstande vid månadens slut då Mars gör sitt inträde i Skyttens tecken. Du vill se saker i sin helhet och inte grotta ner dig i allsköns kriser. I Skyttens tecken förblir din styrare fram till 17/3. Enjoy! Därefter går Mars in i Stenbockens tecken – en exalterad placering. Du fokuserar och prioriterar. Du arbetar idogt. Grattis. Framgångarna lär inte vänta på sig.

  Vädurar inleder nu en tid då ambitionen stiger. Just nu känner ni födda tidigt i tecknet detta allra starkast.

  Kärleken gynnas mest de under tiden Mars är i Skytten. Då finns mycket av den varan. Du tar också dig tid att vara social och att ta fram dina lekfulla sidor.


    Oxen

  2018 inleds med att portarna till partnerskap öppnas på vid gavel. I och för sig kan du gå in eller ut genom portarna. Intressant lär det bli i alla fall och mycket givande. Du och en partner kan behöva diskutera igenom er gemensamma ekonomi för att förhindra framtida problem. Oxar söker sig under året till relationer med det ”lilla extra” att bita i. Det får inte vara alltför lätt om det ska vara intressant.

  Oxar födda tidigt i tecknet märker att de för lön för mödan. De framgångar ni skördar är varaktiga. Karriärframgångar står för dörren.

  Många av er dras fortfarande till djupare kunskaper om saker och ting. Studier och resor står högt på listan av prioriteringar. Det gör också friluftsliv och träning i någon av dess många former. Februari är starkast i dessa sammanhang.


    Tvillingarna

  Vid årets början tänker du på resor, gångna eller tagna, formella eller informella studier och huruvida du bör starta med ett träningsprogram. Låter aktivt och intressant, eller hur?

  Senare under januari inser du att mer fokus krävs på karriär och övriga framgångar du önskar om de någonsin ska se dagens ljus.

  Din styrare, Merkurius, möter en förmörkelse 15/2 och då spärrar du upp ögonen inför mötet med nya och spännande insikter. Det kan kännas som upp-och-nedvända världen ett tag. Du får en ny och fräsch syn på livet. Under februari är din styrare i Vattumannens tecken och så är vänner och diverse grupperingar du tillhör, i fokus. Du kan blanda objektivitet med intensitet – en spännande kombination.

  Både februari och mars ger dig möjligheter att få uppmärksamhet (av det positiva slaget) för något projekt du har velat ro i land.

  Samarbete och partnerskap är i skarp fokus hela februari och del av mars. Du möter många, behöver visa dig stark och duglig och det klarar du. Passa dig dock för att provocera. Du har energi som du kanalisera så att det tjänar dina positiva syften.


    Kräftan

  2018 påbörjar en ganska lång period då dina relationer är av extra stor vikt. Det gäller både dina privata relationer och relationer i största allmänhet. Du känner att det ställs stora krav på dig men du har valt att axla det ansvar som du nu har. Du utvecklas som människa och alla ser hur väl du klarar dina uppgifter. I en personlig relation förstår du mer och mer meningen med tvåsamhet. Man får ge och ta – vara medveten om partners önskemål och strävan i relationen. Ni födda första tio dagar i tecknet (fram till 2/7) känner detta starkast.

  Kärleken är intensiv hela perioden. Du möter dessutom människor utanför din vanliga vänkrets. Det handlar om personer som tillför mycket nytt till ditt liv och du får vara med om omvälvande upplevelser. Kontakter med barn och ungdomar är starkare än någonsin.

  Förmörkelsen 5/2 ger dig anledning att tänka till när det gäller din ekonomi. Har du missat något? Förmörkelsen kan också få dig att fundera lite djupare på att företa dig större förändringar i ditt liv. Många av er har varit inne i en period av uppbrott och förändring som för det mesta har varit välkomna. Kanske ytterligare förändringar väntar. Du kan få ett plötsligt infall och slå in på en ny väg.


   Lejonet

  Det verkar skaka loss där hemma vid årets början. Du kanske helt enkelt har valt att inte vara hemma så mycket. Du behöver få luft under vingarna och det får du i år. Byter du bostad?

  Under januari och februari känner du egentligen inte för att arbeta särskilt mycket. Du vill helst vara ditt mest kreativa jag. Du vill också älska och leka och det gör du med största sannolikhet.

  Förmörkelsen 15/2 sätter fokus på dina relationer. Sådant/sådana du inte sett tidigare blir nu uppenbart/uppenbara. Var redo!

  Med ett flertal himlakroppar i horoskopets 6:e hus, speciellt vid årets början, bör du ta god hand om dig. Du bör tänka mer praktiskt än du brukar. I slutet av mars förstärks temat om hälsa och välbefinnande. Tänk på din diet och att motionera. Du får under samma period anledning att fundera över hur du tillbringar din tid, vare sig det är på en arbetsplats eller ej. Du får se till att livets alla små detaljer sköts ordentligt. Inte precis din ”cup of tea” men så är det ibland.


    Jungfrun

  Jungfruns styrare, Merkurius, inleder året med en resa genom Skyttens tecken. Du vill känna dig fri men det händer rätt mycket hemma och du kan inte riktigt rå dig själv. Det är kära besvär för det mesta och eventuellt har du besök från fjärran orter eller kanske det är du som har lämnat hemmet tillfälligt. 12/1 börjar dina tankar krets kring allvarligare frågor – inte nödvändigtvis tråkiga sådana. Du känner att du har praktiska frågor att ta itu med och det klarar gör du galant.

  Förmörkelsen 15/2 är kopplad till den delen av horoskopet som har att göra med hälsa och arbete. Du kan få en chans att göra något nytt på nämnda områden – något du inte väntat dig. Spännande.

  Kärleken är det inget fel på men du dras med pliktkänslor. Det gör Jungfrur ändå! Njut så mycket du kan. När det gäller barn eller ungdomar kan man säga ”dito”.

  Du tänker djupare än någonsin 2018. Det finns många sanningar man inte kan se – så att säga. Du dras mer till det fördolda och/eller det psykologiska. Här får du anledning till att utmana ditt praktiska tänk – det tänk som gärna vill se vetenskapligt belägg för sina påståenden.

 • Kvartalshoroskop av Kerstin Bylund Paulsson

  1:a kvartalet 2018 - Januari - Februari - Mars


   Vågen

  Med Venus i Stenbocken i början av januari är du helt medveten om relationers innebörd med krav på lojalitet och förpliktelser. Du tar dig själv på största allvar, slår vakt om din integritet även inom den närmaste kretsen.

  När Venus gör sitt inträde i Vattumannens tecken 19/1 vill du helst känna dig fri och förmögen att tillbringa mycket tid med vänner eller i grupper du tillhör. Barn blir också ett framträdande kapitel. Nya tillskott, kanske? Håll ögonen på förmörkelsen 15/2 på just det område som styr barn men även kärlek!!

  Venus i Fiskarna från och med 11/2 och fram till 6/3 tar fram dina allra känsligaste sidor. Du ömmar för andra och vill gärna ge utlopp för dina känslor, i handling gentemot en person eller genom din kreativitet. Du blir betydligt mindre blödig efter denna tid då Venus går in i Vädren. Då låter du dig inte påverkas känslomässigt lika lätt och tänker mer på vad som passar dig.

  Saturnus gör nu ett långt uppehåll i den delen av horoskopet som förknippas med hem och familj. Det är just där du behöver visa att du duger och det är klart att du gör!

  Ekonomi är i fokus hela året; inte bara dina intjänade pengar. Du vill veta vilka resurser för övrigt du kan ta del av.


    Skorpionen

  Skatta er lyckliga Skorpioner! I år står Jupiter, den stora gynnaren, i Skorpionens tecken. Det blir en tid av möjligheter – möjligheter till större frihet, vidgade kontaktytor och så mycket mer inklusive på kärlekens område. I januari står dessutom Mars i Skorpionens tecken. Det ger ökad energi och vilja att handla och agera i olika situationer. Sofflocket är inget för Skorpioner under denna tid.

  I slutet av januari går Mars in i Skyttens tecken och då kommer ekonomin i fokus – ofta ett livsområde av stort intresse för Skorpioner. Du tjänar bra och ser ingen anledning att klaga.

  Saturnus i horoskopets 3:e hus ger anledning till eftertanke. Du tar en ordentlig titt på både dig själv och andra och funderar på hur rätt eller orätt du har träffat. Du får en stor dos verklighet. Har du syskon kan de göra anspråk på mer uppmärksamhet. Även dina grannar!

  I januari och februari är det hem och familj du tänker på mest. Förmörkelsen 15/2 ger dig anledning att förvånas något över det som kommer i dagens ljus när det gäller familjen eller något som rör ditt boende.


   Skytten Skytten

  Nu har Saturnus lämnat Skyttens tecken. Vilken intressant tid det varit. Nu fortsätter Saturnus sitt arbete med att visa oss vägen till ett sundare sätt att se på den materiella sidan av livet. Ekonomin sätts i fokus. Du drar in på svångremmen av egen fri vilja. Prylar är inte det viktigaste i livet. Du tänker mer på vad du äter, vad din kropp behöver och hur du bäst sköter ”själens boning”.

  Mars i Skyttens tecken 27/1-17/3 betyder ökad aktivitet. Du har fullt upp med diverse aktiviteter, är full av energi och känner dig nöjd med allt du uträttar. Våga visa upp alla dina färdigheter. Har du funderat på att börja träna är tiden nu inne. Mars styr kroppens muskulatur. Varför inte använda dem?

  Under stor del av året är det inre livet mycket viktigt (även under tiden Mars befinner sig i Skytten). Du vill gärna vara mer för dig själv. Du känner dig inte ensam. Ditt rika inre liv håller dig sällskap.

  Förmörkelsen 15/2 påverkar dig tankemässigt. Eventuellt kommer ny och oväntad information din väg. Något som vänder upp och ner på din tidigare uppfattning om hur saker och ting är beskaffade. Det nya och uppseendeväckande kan ha kopplingar till ett syskon och/eller en granne.


   Stenbocken Stenbocken

  Tiden som väntar är en milstolpe i utvecklingen för Stenbockar. Nästa chans att smaka på Saturnus tema kommer om cirka 29 år! Nu är tiden då saker och ting manifesteras. Du skördar det du sått och det är nog mycket gott. Erkännanden finns inom räckhåll i år. Stenbockar födda 22/12-1/1 känner inflytandet starkast 2018.

  Framtidsplaner är högaktuella vid årets början. Du tar dig en ordentlig funderare på vad du vill med dig själv 2018. Just nu tänker du också på vilken roll vänner har i ditt liv, eller i vilka grupper du känner att du hittar likasinnade. Du längtar efter nya inslag, nya vänner. Mot slutet av mars går Mars in i ditt tecken och det kan vara en lämplig tid att implementera dina planer. Tiden strax innan kan du med fördel använda för att ligga lite lågt, smida planer och ladda.

  Januari och februari lägger du ner tid och möda på ekonomiska frågor. Inflytanden är på det stora hela goda. Runt tiden för förmörkelsen i mitten av februari kan det komma överraskande inslag när det gäller ekonomin men även din inställning till kroppen, maten och naturen, kort sagd den materiella sidan av livet.


    Vattumannen

  Det är en stimulerande tid för Vattumän, nu vid kvartalets början. Både Merkurius och Venus befinner sig i ditt tecken tidvis januari och februari. Du visar dina finaste sidor. Detta hindrar dock inte att du tävlar för uppmärksamhet under januari. Du vill framstå som starkt och framgångsrik. Du lägger manken till! Mars står nämligen i horoskopets 10:e hus – karriär och/eller viktiga, för dig, målsättningar. Dessutom står numera Jupiter i samma del av horoskopet. Nya möjligheter uppenbaras för Vattumän och ekonomin för en skjuts framåt.

  Det inre livet kräver, trots ovan tolkning, sin tribut. Detta är ett långvarigt inflytande som stärks under året. Du drar dig tillbaka, kanske för att ladda batterierna, ligga lågt vad gäller arbete eller så ser det yttre livet likadant ut men det händer desto mer på ett inre plan. Din kreativitet kan öka när du blickar inåt istället för utåt. Likaså din förmåga till empati.

  Speciellt under februari tänker du mycket på vänner. Du vill vara med i olika aktiviteter och känner starkt hur viktig vänskap är. Som sann Vattuman är det viktigt för dig att vara med och påverka din samtid. Hittar du något speciellt under perioden som du vill ägna tid och krafter till?

  Förmörkelsen 15/2 påverkar dig som person, dina nära relationer och din inställning till dina målsättningar i livet. Gör du en tvärvändning i sammanhangen?


    Fiskarna

  Nu känner du dig mogen ta ett större ansvar i sociala frågor. Det kan vara något enkelt som en klubb eller en förening. Det kan också vara så att du vill göra dig gällande i något större socialt sammanhang. Vänner och grupper tar en allt större plats i ditt liv. Du tittar noga på vad och vilka som passar dig bäst. Du är kräsen och väljer noga.

  Under januari månad vill du känna dig fri, eventuellt resa lite eller fundera på att anmäla dig till en kurs. Du vill veta mer, helt enkelt, inte bara fundera på det som finns närmast inpå, det invanda. Detta inflytande är starkt i januari men finns med nästan hela 2018.

  Februari visar du framfötterna. Du vill du ”stå högst på prispallen”. Du kämpar dig uppåt. För Fiskar födda 19/2-1/3 märks tydliga framgångar. Du bygger sten för sten och ser att det faktiskt ger resultat. Du får positive uppmärksamhet för arbete du utför och du känner dig stark i kroppen.

  Venus i ditt tecken 11/2-6/3 innebär att du är extra finkänslig. Trots behovet av att göra skillnad som nämns ovan vill du inte skapa fiender. Du är också mer medveten om ditt utseende och hur det ser ut runt omkring dig. Venus=skönhet. Du vill göra dig mer attraktiv och det gör du, med framgång. Du är dessutom livlig, rörlig och intressant som samtalspartner under perioden. En del av dina mest givande kontakter kan vara dem du träffar på en resa eller under studier.